Czego oczekiwać od kursu na instruktora snowboardu?

kurs instruktora snowboardu Kurs na instruktora snowboardu co do zasady składa się z dwóch części – ogólnej oraz praktycznej. Część ogólna zwana też teoretyczną trwa przez sto godzin lekcyjnych, okazuje się przy tym, że nie każdy musi w niej uczestniczyć. Zwolnieni z uczestnictwa są przede wszystkim osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne oraz sport, a także osoby, które brały już udział w podobnym kursie i zdały egzamin pisemny organizowany przez PAS. Same zajęcia związane z tą częścią kursu coraz częściej odbywają się w formie e-learningowej. Ich zakończeniem jest egzamin w firmie pisemnej, a każdy z uczestników zajęć może skorzystać z prawa do jednej bezpłatnej poprawki. W czasie części ogólnej kursu można dowiedzieć się, czym charakteryzuje się anatomia ogólna i czynnościowa aparatu ruchu, kursanci zdobywają też podstawową wiedzę na temat pedagogiki, fizjologii człowieka, psychologii, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także teorii sportu i treningu sportowego. Po zakończeniu części ogólnej można przejść do części specjalistycznej, w czasie której mamy do czynienia zarówno z teorią, jak i z praktyką.

Część ta zajmuje aż 150 godzin lekcyjnych i zazwyczaj przeprowadzana jest w czasie zorganizowanego wyjazdu, w czasie którego uczniowie nawiązują kontakt z egzaminatorami. Po jej zakończeniu mamy do czynienia z egzaminem specjalistycznym, w czasie którego kursantom również przysługuje prawo do jednej bezpłatnej poprawki. Na pierwszych zajęciach kursanci zapoznają się zresztą ze szczegółowymi wymaganiami egzaminacyjnymi, dzięki którym łatwiej mogą przygotować się do konfrontacji. Co wcale nie mniej istotne, właśnie w czasie tej części kursu oceniana jest praca własna osoby, która chce zostać instruktorem snowboardu. Oczekuje się od niego także samokształcenia, w tym przyswojenia informacji zawartej w zalecanej literaturze oraz na stronach internetowych. Kursant przygotowuje też pracę na zadany wcześniej temat, a w czasie wyjazdu praca ta jest poddawana ocenie.

 

Zobacz także

Krótka charakterystyka kursów instruktorskich

W ciągu ostatnich lat z łatwością można zaobserwować znaczny wzrost popularności oraz zainteresowania...

Czytaj dalej

Zarabianie i śnieżna zabawa w jednym

Praca jest bardzo ważna. Nie musi jednak być przygnębiająca. Wystarczy tylko, że jesteś fanem śnieżnego...

Czytaj dalej